Vi kör med följande ekipage

Jumbo
17 meter lång
Med ramper
Lastförmåga 35-37 ton

Jumbotrombon

13,6-19 meter lång
Med ramper
Lastförmåga 27-28 ton

Bil och släp

7 + 12 meter lång
Med ramper
Lastförmåga 39 ton

Kranbil med släp

7 + 10,5 meter lång
Med ramper
Lastförmåga 28 ton
54-85 t/m

Copyright Kaliber Transport & Logistik AB